Over dit platform

Over dit platform
Regioplan Verbindt! is een online platform waar deelnemers met elkaar in gesprek gaan, informatie uitwisselen en discussie voeren over beleidsthema’s die hen aan het hart gaan. Professionals, experts, beleidsmakers en andere belanghebbenden kunnen binnen een werkgroep op dit forum een groepsgesprek met elkaar voeren, vanaf verschillende locaties.
Zo verzamelt Regioplan inzichten in de manier waarop de werkgroepleden denken over specifieke onderwerpen in domeinen als onderwijs, arbeidsmarkt, sociaal domein etc. Lees hier meer over Regioplan.
Heeft u algemene vragen over dit platform of suggesties, laat het ons weten via info@regioplan.nl
Voor specifieke vragen of opmerkingen die betrekking hebben op een bepaalde werkgroep, kunt u een privé bericht sturen naar de beheerder of moderator van die werkgroep.

Huisregels
Het forum Regioplan Verbindt is bedoeld voor de uitwisseling en ontwikkeling van kennis rondom diverse beleidsthema’s. We vinden het belangrijk dat een ieder zich vrij voelt meningen en inzichten te delen in de fora, maar ook dat het  platform toegankelijke en relevante informatie biedt voor alle deelnemers. Er gelden dan ook een aantal huisregels:

  • Schrijf korte en heldere bijdragen.
  • Blijf dicht bij het onderwerp van discussie.
  • Heb respect voor elkaars mening.
  • Wees open over wie u bent. Maak een account aan met uw eigen naam en achternaam
  • Plaats geen content die bedoeld is ter promotie van eigen producten of diensten.
  • Kopieer geen content van andere websites. Wilt u mensen op iets interessants attenderen? Plaats dan een hyperlink.

We wensen u veel plezier op dit platform!

Inloggen