4.5 - Wat doet Regioplan met alle informatie binnen de werkgroep?

De informatie en bijdragen van leden binnen de werkgroepen wordt door Regioplan gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, in de zin van het schrijven van rapporten ten aanzien van beleid. Dit gebeurt altijd anoniem. Ook in het geval van quotes zal deze niet herleidbaar zijn tot een individueel persoon, tenzij hier voorafgaande toestemming voor is gevraagd.

Inloggen