Regioplan verbindt!

Welkom op ons online platform “Regioplan Verbindt”. Op dit platform kunt u binnen uw werkgroep onder meer discussiëren, informeren, vragen, betrekken, samenwerken, leren en professionaliseren. Het platform is bij uitstek geschikt voor het uitwisselen van ideeën en het samen ontwikkelen van een visie op vernieuwingen in het veld.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@regioplan.nl

Veilige Steden 2020-2022 Besloten

Welkom op het interne deelnemersplatform Veilige Steden.
Dit is dé plek waar jullie contact kunnen opnemen én onderhouden met andere deelnemende gemeenten. Jullie kunnen elkaar informeren over...

9 leden

Een nieuw bestaan, een nieuwe baan Besloten

Het programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’ biedt subsidie aan maatschappelijke organisaties voor projecten gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van nieuwkomers. Het...

2 leden

Methodes in beleidsonderzoek Open

Ontwikkelingen in beleidsonderzoek, welk type onderzoek op welk moment, inspireren met nieuwe vormen van onderzoek

1 leden

Kennisnetwerk Sociaal Domein Besloten

Dit platform faciliteert verbinding tussen leden van het Kennisnetwerk Sociaal Domein. Het Kennisnetwerk bestaat uit leden met kennis van en interesse in het Sociaal Domein. Het doel van het...

23 leden

Inspiratiegroep aanpak lerarentekort Besloten

Met deze community bieden we bestuurders, schoolleiders en HR-medewerkers in het onderwijs een platform om onderling ideeën, kennis en ervaringen uit te wisselen over mogelijkheden om het...

13 leden

Brede aanpak dakloosheid 2020-2021 Besloten

De Brede aanpak dakloosheid 2020-2021 faciliteert regionale aanpakken gericht op preventie, zelfstandig wonen en vernieuwing opvang. Dit platform biedt deelnemers mogelijkheden om samen te werken,...

4 leden
Werkgroepen overzicht
Inloggen