Regioplan verbindt!

Welkom op ons online platform “Regioplan Verbindt”. Op dit platform kunt u binnen uw werkgroep onder meer discussiëren, informeren, vragen, betrekken, samenwerken, leren en professionaliseren. Het platform is bij uitstek geschikt voor het uitwisselen van ideeën en het samen ontwikkelen van een visie op vernieuwingen in het veld.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@regioplan.nl

Kwaliteit en professionalisering intern toezicht Besloten

Welkom bij de community over kwaliteit en professionalisering van intern toezicht in het funderend onderwijs. Het doel van deze community is om met elkaar voorbeelden uit te wisselen vanuit...

9 leden

Erasmus + Open

Op dit platform kun je jouw ervaringen met Erasmus + delen en in gesprek gaan met anderen die ook hebben deelgenomen aan het programma. Wat heeft de internationale uitwisseling jou opgeleverd? Wat...

1 leden

Een nieuw bestaan, een nieuwe baan Besloten

Het programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’ biedt subsidie aan maatschappelijke organisaties voor projecten gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van nieuwkomers. Het...

2 leden

Methodes in beleidsonderzoek Open

Ontwikkelingen in beleidsonderzoek, welk type onderzoek op welk moment, inspireren met nieuwe vormen van onderzoek

1 leden

Kennisnetwerk Sociaal Domein Besloten

Dit platform faciliteert verbinding tussen leden van het Kennisnetwerk Sociaal Domein. Het Kennisnetwerk bestaat uit leden met kennis van en interesse in het Sociaal Domein. Het doel van het...

22 leden

Inspiratiegroep aanpak lerarentekort Besloten

Met deze community bieden we bestuurders, schoolleiders en HR-medewerkers in het onderwijs een platform om onderling ideeën, kennis en ervaringen uit te wisselen over mogelijkheden om het...

13 leden
Werkgroepen overzicht
Inloggen