Regioplan verbindt!

Welkom op ons online platform “Regioplan Verbindt”. Op dit platform kunt u binnen uw werkgroep onder meer discussiëren, informeren, vragen, betrekken, samenwerken, leren en professionaliseren. Het platform is bij uitstek geschikt voor het uitwisselen van ideeën en het samen ontwikkelen van een visie op vernieuwingen in het veld.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@regioplan.nl

Erasmus + Open

Op dit platform kun je jouw ervaringen met Erasmus + delen en in gesprek gaan met anderen die ook hebben deelgenomen aan het programma. Wat heeft de internationale uitwisseling jou opgeleverd? Wat...

1 leden

Een nieuw bestaan, een nieuwe baan Besloten

Het programma ‘Een nieuw bestaan, een nieuwe baan’ biedt subsidie aan maatschappelijke organisaties voor projecten gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van nieuwkomers. Het...

3 leden

Methodes in beleidsonderzoek Open

Ontwikkelingen in beleidsonderzoek, welk type onderzoek op welk moment, inspireren met nieuwe vormen van onderzoek

1 leden
Werkgroepen overzicht
Inloggen